Selecteer een pagina

100x Naar Buiten!

Er zijn inmiddels meer dan 150 groene schoolpleinen gerealiseerd, waarvan in de gemeente Tilburg 44 bij 35 scholen.
Bovendien starten er nog steeds scholen aan een nieuw traject.
Een groot gedeelte van de schoolpleinen wordt na schooltijd ook gebruikt door de buitenschoolse opvang.

‘Wat gaan we doen met dat al groen?’

Terwijl de ontwikkelingen van nieuwe schoolpleinen nog volop gaande zijn, rijst bij de eerste scholen ook de vraag: en hoe nu verder? Zowel qua onderhoud als in gebruik.
Bij sommige schooltuinen is niet al het geplante groen aangeslagen, ook is niet alles altijd zo praktisch ingericht als bedacht. Er zijn wijzigingen in het docententeam of de betrokken ouders minder betrokken dan gedacht. Ouders stellen zich vragen over de daadwerkelijke verbetering en voor kinderen is het soms moeilijk om door het groen heen te kijken en de speel- en onderzoekopties te zien.
Er wordt nog een officieel onderzoek opgezet vanuit de gemeente Tilburg om te kijken waar men in de praktijk precies tegenaan loopt en de resultaten over het algemeen, maar in de tussentijd is men, de scholen en hun directies,  al op zoek naar praktische oplossingen en ideeën. Die willen wij hun geven!

Het 100x Naar buiten! ideeën doe-boek

Daarvoor hebben we deze mooie (tussen) oplossing: een simpel overzichtelijk doe- boek vol ideeën om buiten of met buitenmaterialen aan de slag te gaan. 

Vanuit het motto #samengroendoen willen we een, voor iedereen makkelijke beschikbaar, ideeënboek maken met daarin  allerlei activiteiten  om met kinderen naar buiten te gaan.
Uiteraard wordt hierbij nagedacht over de behoefte van de scholen, leerkrachten en BSO medewerkers en de praktische, haalbare uitvoering van deze activiteiten. Iedereen kan baat hebben van een eenvoudige en praktische ondersteuning. Zowel op het nieuwe, groene schoolplein als gewoon thuis in de tuin of op het plein…

Schoolplein van de Toekomst

Binnen het onderwijs ligt de aandacht van oudsher veelal op sport of kunst en cultuur. Van oudsher is dat, in en rond Tilburg, mede zo gegroeid door een betrokken politiek. En hoewel we daar een groot voorstander van zijn, zien we ook dat thema’s als de natuur, het klimaat en een gezonde toekomst met ruimte voor bewuste keuzes gelukkig ook groeiende is, mede vanwege alle actuele ontwikkelingen, ook op mondiaal niveau.
Sinds 2 jaar bijvoorbeeld kunnen basisscholen in de provincie Noord Brabant meedoen aan het project ‘schoolplein van de toekomst’, een fantastisch mooi voorbeeld van hoe men een gezondere leefomgeving op basisscholen wenst te realiseren.

 “

Steeds meer hoor ik om me heen dat kinderen te weinig naar buiten gaan. Er is genoeg wetenschappelijk bewijs om aan te tonen dat het een absolute noodzaak is. Zowel van uit een ontwikkelings- als gezondheidsvisie.

 

Studenten van Fontys PMKE waarmee we dit project zijn gestart hebben het uitgezocht:

 

Kinderen die met regelmaat naar buiten gaan zijn: 
* blijer * gezonder en evenwichtiger * minder zwaarlijvig * hebben een betere motoriek * slimmer en vreatiever * maken makkelijker nieuwe vriendjes en zijn socialer * ontwikkelen meer onderzoeksvaardigheden en zelfvertrouwen.
Vanuit de missie van de Naarbuiten013 boekjes voor het basisonderwijs kijken we verder naar wat we kunnen doen om daar aan bij te dragen. Op die manier begonnen we aan het 100 x Naar buiten! ideeënboek.
We zijn bezig nu met de ontwikkeling en hopen deze u zo snel mogelijk te mogen aanbieden! “

 

Janneke de Vries

Projectcoördinator , Buro DuPro